Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2013

majkiii
                    Nie ma Cię gdy mo­je życie spa­da w dół i, nie ma Cię gdy wszys­tko łamie się na pół, i nie ma Cię i nie wiem już gdzie jes­teś, ale dob­rze, że nie wiesz co u mnie, bo pękło by Ci serce.
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
majkiii
Odwilż w sercu...
— wiosna!
Reposted frommalazpala malazpala viacytaty cytaty

February 24 2013

majkiii
7254 2154
Znaczyć wszystko.
Reposted fromperseweracje perseweracje viailoveyou iloveyou
majkiii
5034 979a
Reposted fromkonwalia konwalia viailoveyou iloveyou
majkiii
7447 1e08
Reposted fromiloveyou iloveyou
majkiii
Ludzie pragną czasami się rozstawać, żeby móc tęsknić, czekać i cieszyć się powrotem.
— S@motność w sieci -J.L.Wiśniewski
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viailoveyou iloveyou
majkiii
Wiesz, że ja zawsze tęskniłam za Tobą już troszeczkę, nawet gdy byłeś blisko mnie. Tęskniłam już tak sobie trochę na zapas. Żeby później tęsknić mniej, gdy już pójdziesz do domu. I tak nie pomagało.
— S@motność w sieci -J.L.Wiśniewski
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viailoveyou iloveyou
majkiii
5132 3f85
Reposted fromkonwalia konwalia viailoveyou iloveyou
majkiii
9224 5247
majkiii
7491 c38a
Becca Fitzpatrick - Finale
Reposted fromevanescence evanescence viailoveyou iloveyou
majkiii
wszystko ok
piję już w 3 miejscu
jest spoko
kocham Cię
— ok :)
Reposted fromidontlikeu idontlikeu viailoveyou iloveyou

February 19 2013

majkiii

I właśnie dzisiaj zdałam sobie sprawę, że mam plany wobec Ciebie (...)
Powiedział mi, że łamię minimum dwa przykazania. Numer 6 i numer 9, czyli 69. Tego nie powiedział. To ja sama tak sobie skojarzyłam.
— S@motność w sieci
Reposted fromsummerkiss summerkiss viailoveyou iloveyou
majkiii
6413 23a9
być może za 10 lat będę kobieta z która będziesz chciał się pieprzyc , być może za 10 lat ktoś inny będzie już miłością mojego życia..
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viailoveyou iloveyou
majkiii
1251 c72b
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viailoveyou iloveyou

February 16 2013

majkiii
Jednego w Tobie kompletnie nie rozumiem. Dla wielu mężczyzn jesteś po prostu idealna. Masz swoje pasje, jesteś piękna, jesteś bystra, dążysz do wyznaczonych sobie celów. Byłaś z kimś, kto zupełnie nie potrafił Cię docenić i już wszystkich kolesi wpuszczasz pod wspólny mianownik. Powiem Ci, jeśli sobie uporządkujesz przeszłość, to szczerze - zazdroszczę komuś, w kim się kiedyś zakochasz.
— Dawni przyjaciele ...
Reposted fromzenibyja zenibyja vialovemeorhateme lovemeorhateme
majkiii
7893 6e07
Zmarnuj ze mną trochę czasu. 
majkiii
7267 8265

"Chrzanię to! Te wasze drzwi, furtki i bramy. To wasze środowisko, układy, układziki, uśmieszki i podlizywanie. Tu nikt nigdy nie jest sobą."
majkiii
1164 6179

... albo wszystkie.
majkiii
8111 dfed
Reposted fromdziewcze dziewcze vialovemeorhateme lovemeorhateme
majkiii
7018 ca5d 500
Reposted fromturtless turtless vialovemeorhateme lovemeorhateme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...